ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З СИНДРОМОМ ДАУНА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Однією з головних проблем розвитку дітей із синдромом Дауна є затримка мовлення. В статті розкриваються особливості мовленнєвого розвитку дітей із синдромом Дауна в ранньому віці. Знання цих особливостей сприятиме рано розпочатій логокорекційній роботі, що в свою чергу дасть можливість більш успішному оволодінню мовленням дитиною з синдромом Дауна. Одной из главных проблем развития детей с синдромом Дауна является задержка речи. В статье раскрываются особенности речевого развития детей с синдромом Дауна в раннем возрасте. Знание этих особенностей способствовать рано начатой ​​логокорекционной работе, что в свою очередь даст возможность более успешному овладению речью ребенком с синдромом Дауна. One of the main problems in the development of children with Down syndrome is delay speech. The article reveals the features of speech development of children with Down syndrome at an early age. Knowledge of these features will help early started logo-correction work, which in turn will allow more successful mastery of speech by a child with Down syndrome.
Опис
Ключові слова
синдром Дауна, ранній вік, мовленнєвий розвиток, магістерські роботи, ранний возраст, речевое развитие, магистерские работы, Down syndrome, early age, speech development, master's work
Цитування
Сидоренко О. В. Особливості формування мовлення у дітей раннього віку з синдромом Дауна / О. В. Сидоренко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 311–315.