Gamification of education: innovative forms of teaching and education in culture and art

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Universidad de Carabobo
Анотація
The article is devoted to the analysis of the concept of "gamification of education". The study aimed to determine the features of gamification in education and analysis of innovative forms of teaching and development of the educational process in the field of culture and art. Research methods: among the theoretical - analysis, synthesis and systematization and generalization of scientific and scientific-methodical literature to clarify the state of study of the research problem and specify the concepts on which the process is based; among the empirical - questionnaires of participants in the educational process in order to understand the place of the method of "gamification" in the educational process of higher education institutions. The results of the study highlight the features of the phenomenon of "gamification" and its possibilities in the organization of the educational process during the training of future professionals, in particular in the field of culture and art; there are three types of gamification that are used in education (light, deep and combined); the fundamental components of the method (elements, mechanisms, dynamics, game characters). Стаття присвячена аналізу поняття «гейміфікація освіти». Дослідження спрямоване на визначення особливостей гейміфікації в освіті та аналіз інноваційних форм навчання та розвитку освітнього процесу в галузі культури і мистецтва. Методи дослідження: серед теоретичних - аналіз, синтез, систематизація та узагальнення наукової та науково-методичної літератури; серед емпіричних – анкетування учасників навчального процесу з метою розуміння місця методу «ігрофікації» навчального процесу у вищих навчальних закладах. Результати дослідження висвітлюють: особливості феномену «гейміфікації» та його можливості в організації навчального процесу при підготовці майбутніх фахівців, зокрема в галузі культури і мистецтва; три типи гейміфікації, які використовуються в освіті (легка, глибока та комбінована); основні компоненти методу (елементи, механізми, динаміка, ігрові персонажі).
Опис
Ключові слова
educational gamification, educational process, game, навчальна гейміфікація, навчальний процес, гра
Цитування
Gamification of education: innovative forms of teaching and education in culture and art / V. Pishchanska and etc. // Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación . – 2022. – Vol. 16, N° 2, Abril-junio. – Р. 119–133.