Розвиток бандурної музики у Європі. Сучасні бандуристи та їх творчість

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття висвітлює шляхи поширення бандурного мистецтва на європейських просторах. Розглянуто діяльність проеку.«BANDURA STYLE», Ярослава Джуся, гурту «Шпилясті Кобзарі» та Марини Круть в популяризації бандурної музики. Статья освещает пути распространения бандурного искусства на европейских просторах. Рассмотрена деятельность проекта «BANDURA STYLE», Ярослава Джуся, группы «Шпилястые Кобзари» и Марины Круть в популяризации бандурной музыки. The article highlights the ways of spreading the art of bandura in Europe. We consider the activities of the project "BANDURA STYLE", Yaroslav Dzhusya, the group "Shilast Kobzar" and Marina Krut in the promotion of bandura music.
Опис
Ключові слова
бандура, бандуристи, Європа, студентські роботи, бандура, бандуристы, Европа, студенческие работы, bandura, bandura players, Europe, student work
Цитування
Коновалова Д. С. Розвиток бандурної музики у Європі. Сучасні бандуристи та їх творчість / Д. С. Коновалова, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 80–82.