АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

dc.contributor.authorРибалко, Л. С.
dc.date.accessioned2017-07-07T08:31:41Z
dc.date.available2017-07-07T08:31:41Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.description.abstractЗ позиції акмеологічного підходу суттєво важливою є післядипломна освіта вчителів, які підвищують кваліфікацію, набувають нових спеціалізацій у педагогічній діяльності, поєднують педагогічну та управлінську діяльності. Професійна зрілість учителя виявляється завдяки досягненням у практичній діяльності, а саме: розробці нових авторських навчальних програм, засвоєнню нових освітніх програм профільного навчання, упровадженню інноваційних технологій у педагогічний процес, вихованню життєво необхідних якостей школярів. По суті професійна самореалізація вчителя є не лише показником його фахової зрілості, але й показником успішності школярів, їхньої підготовленості до вибору професії та життєвого самовизначення. С позиции акмеологического подхода существенно важным является последипломное образование учителей,которые повышают квалификацию, приобретают новые специализации в педагогической деятельности, сочетают педагогическую и управленческую деятельности. Профессиональная зрелость учителя проявляется благодаря достижениям в практической деятельности, а именно: разработке новых авторских учебных программ, усвоению новых образовательных программ профильного обучения, внедрению инновационных технологий в педагогический процесс, воспитанию жизненно необходимых качеств школьников. По сути профессиональная самореализация учителя является не только показателем его профессиональной зрелости, но и показателем успешности школьников, их подготовленности к выбору профессии и жизненному самоопределению.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРибалко Л. С. Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доп. та повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16 верес. 2016 р.) / Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», каф. соціол. і соц. роботи ; [за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора]. – Ужгород : [б. в.], 2016. – С. 155–156.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/669
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДерж. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т»uk_UA.UTF-8
dc.subjectвчителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна самореалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпіслядипломна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectакмеологічна грамотністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодична робота вчителівuk_UA.UTF-8
dc.subjectучителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная самореализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпоследипломное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectакмеологическая грамотностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодическая работа учителейuk_UA.UTF-8
dc.subjectteachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional self-realizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpostgraduate educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectacmeologic literacyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethodical work of teachersuk_UA.UTF-8
dc.titleАКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Рибалко Л. С.pdf
Розмір:
1.07 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: