АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ КОПЛЕКСНИХ ЗАНЯТЬ З ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КАРТИНАМИ ХУДОЖНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто теоретичні питання проблеми активізації пізнавальної діяльності старших дошкільників. Розкрито значення художньої професійної творчості у пізнавальному розвитку дошкільників. Запропоновано технологію використання комплексних занять з ознайомлення з картинами художників з метою активізації пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку. Theoretical issues of the problem of activation of cognitive activity of older preschoolers are considered in the paper. The paper reveals role of artistic professional creativity in the cognitive development of preschoolers. It proposes the technology of using complex classes for getting acquainted with the paintings of artists in order to activate the cognitive activity of older preschool children.
Опис
Ключові слова
пізнавальна діяльність, пізнавальні потреби, пізнавальний інтерес, пізнавальна самостійність, пізнавальна творчість, cognitive activity, cognitive needs, cognitive interest, cognitive independence, cognitive creativity
Цитування
Гуренко С. В. Активізація пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку засобом комплексних занять з ознайомлення з картинами художників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / С. В. Гуренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 97 с. : іл. + дод.
Колекції