ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ДИСЛАЛІЄЮ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей з дислалією. Обгрунтовано роль мовних дидактичних ігор в логопедичній роботі. Наведено ігри з метою покращення мовлення. Зазначено, що при використанні даних дидактичних ігор при роботі з дітьми з дислалією, будуть спостерігатися покращення у звуковимові дітей, головне знайти індивідуальний підхід до дитини та систематизувати заняття. Система роботи з формування фонетико-фонематичних процесів у дітей виходила з того, що гра є провідним видом діяльності дошкільника. The publication examines the formation of the phonetic-phonemic component of speech in children with dyslalia. The role of language didactic games in speech therapy work is substantiated. Games are given to improve speech. It is noted that when using these didactic games when working with children with dyslalia, there will be improvements in children's sound pronunciation, the main thing is to find an individual approach to the child and to systematize classes. The system of work on the formation of phonetic-phonemic processes in children was based on the fact that play is the leading activity of a preschooler.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, дислалія, логопедія, звуковимова, дидактичні ігри, speech development, dyslalia, speech therapy, sound language, didactic games
Цитування
Спиридонова Є. М. Особливості формування фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей з дислалією засобами дидактичних ігор / Є. М. Спиридонова, Н. В. Науменко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 315–318.