Підготовка до ЄВІ: тестовий практикум

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-03-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В представлених методичних рекомендаціях презентовані тестові матеріали, які відповідають вимогам Єдиного вступного іспиту та Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1-В2). Пропонується використовувати зібрані матеріали для ознайомлення здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі структурою єдиного вступного іспиту з англійської мови для вступу до магістратури, формування та розвитку відповідних компетенцій, необхідних для успішного складання тестів з англійської мови у форматі ЄВІ. The presented methodical recommendations present test materials that meet the requirements of the Unified Entrance Exam and The Common European Framework of Reference for Languages (level B1-B2). It is proposed to use the collected materials to acquaint applicants of the first (bachelor's) level of higher education with the structure of the Unified Entrance Exam in English, to form and develop the relevant competencies necessary for successfully passing English language tests in the UEE format.
Опис
Ключові слова
англійська мова, тести, ЄВІ, тестовий практикум, English, tests, UEE, test practice
Цитування
Божко Ю. О. Підготовка до ЄВІ: тестовий практикум : метод. рек. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / Ю. О. Божко, Н. К. Солошенко-Задніпровська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 44 с.