Health, sport, rehabilitation

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
The journal presents articles on topical issues of physical education and sport, as well as on the problems of the formation, restoration, strengthening and preservation of health of representatives of different groups of people, physical rehabilitation and recreation, medical and recreational physical culture. It also reflects materials on the theory and methodology of training of sportsmens ; the means of physical culture, its forms and methods, the basic principles of health-saving technologies and disease prevention. Журнал представляє статті з актуальних питань фізичного виховання та спорту, а також проблеми формування, відновлення, зміцнення та збереження здоров'я представників різних груп людей, фізичної реабілітації та відпочинку, медичної та рекреаційної фізичної культури. Вона також відображає матеріали з теорії та методології підготовки спортсменів; засоби фізичної культури, її форми і методи, основні принципи охорони здоров'я та профілактики захворювань. Журнал представляет статьи по актуальным вопросам физического воспитания и спорта, а также проблемы формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья представителей различных групп людей, физической реабилитации и отдыха, медицинской и рекреационной физической культуры. Она также отражает материалы по теории и методологии подготовки спортсменов; средства физической культуры, ее формы и методы, основные принципы охраны здоровья и профилактики заболеваний.
Опис
Ключові слова
sport, physical education, training of movements, organization of physical education, recreation, rehabilitation, sports medicine, спорт, фізичне виховання, навчання рухами, організація фізичного виховання, рекреація, реабілітація, спортивна медицина, спорт, физическое воспитание, обучение движениями, организация физического воспитания, рекреация, реабилитация, спортивная медицина
Цитування
Health, sport, rehabilitation : scientific journalon problems of physical education, sports, rehabilitation and recreation / Kharkiv National Pedagogical University H. S. Skovoroda ; [еditor in сhie Zh. L. Kozina]. – Kharkiv : KhNPU, 2018. – № 3, vol. 4. – 173 с.