Методологічні основи перспективного управління в педагогічній системі особистісно-орієнтованого спрямування

dc.contributor.authorПрокопенко, А. І.
dc.date.accessioned2019-04-01T17:50:35Z
dc.date.available2019-04-01T17:50:35Z
dc.date.issued2003-07-01
dc.description.abstractПроблема педагогічної науки на сучасному етапі є створення умов для здійснення взаємозв’язку соціального і педагогічного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти. Управління в освіті передбачає можливі зміни в майбутньому, тенденції розвитку системи освіти. Стратегія управління має забезпечити особистісно-орієнтоване навчання і виховання, які ґрунтуються на гуманістичній, знаннєвій і культурологічній парадигмах. Проблемой педагогической науки на современном этапе является создание условий для осуществления взаимосвязи социального и педагогического управления в педагогической системе высшего учебного заведения. Управление в образовании предусматривает возможные изменения в будущем, тенденции развития системы образования. Стратегия управления должна обеспечить личностно-ориентированное обучение и воспитание, основанные на гуманистический, культурологической парадигмах и парадигме знаний. The problem of pedagogical science at the present stage is the creation of conditions for the implementation of the relationship of social and pedagogical management in the pedagogical system of a higher educational institution. Management in education provides for possible changes in the future, trends in the development of the education system. A management strategy should provide learner-centered education and upbringing based on humanistic, culturological paradigms and the knowledge paradigm.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПрокопенко A. I. Методологічні основи перспективного управління в педагогічній системі особистісно-орінтованого спрямування / A. I. Прокопенко // Сучасні проблеми дидактики : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Ін-т пед. та психології ; за заг. ред. В. І. Лозової. – Харків : ХДПУ, 2003. – С. 27–37.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2245
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХДПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ Курсорuk_UA.UTF-8
dc.subjectвища освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічне управлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальне управлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчальна діяльність студентівuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційна діяльність студентівuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшее образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическое управлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальное управлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическая системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебная деятельность студентовuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационная деятельность студентовuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical managementuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial managementuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent learning activitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent innovation activitiesuk_UA.UTF-8
dc.titleМетодологічні основи перспективного управління в педагогічній системі особистісно-орієнтованого спрямуванняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМетодологические основы перспективного управления в педагогической системе личностно-ориентированного направленияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMethodological bases of perspective management in the pedagogical system of a student-oriented directionuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Методологічні основи перспективного управління в педагогічній системі особистісно-орієнтованого спрямування .pdf
Розмір:
407.1 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: