Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник містить матеріал із 14 тем курсу «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Вікова анатомія та фізіологія», що викладається на природничому факультеті, курсу «ВНД, вікова фізіологія з основами генетики» дошкільного факультету та інтегрованого курсу, що викладається на всіх факультетах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Посібник містить викладання теоретичного матеріалу, необхідного для засвоєння вікових особливостей різних систем організму людини в онтогенезі. The study guide contains material from 14 topics of the course "Age Physiology and School Hygiene", "Age Anatomy and Physiology" taught at the Faculty of Natural Sciences, the course "VND, Age Physiology with Basics of Genetics" of the Preschool Faculty and an integrated course taught at all faculties H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The manual contains the teaching of theoretical material necessary for mastering the age-related features of various systems of the human body in ontogenesis.
Опис
Ключові слова
фізіологія, анатомія, вікова періодизація, акселерація, онтогенез, ріст, розвиток, гетерохронія, формоутворення, диференціювання органів і тканин, системогенез, вища нервова діяльність, physiology, anatomy, periodization age, acceleration, ontogenesis, growth, development, heterochrony, formation, differentiation of organs and tissues, systemogenesis, higher nervous activity
Цитування
Коц В. П. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : навч. посіб. / В. П. Коц, С. М. Коц ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 288 с.