Художній світ у романі Олеся Бердника «Зоряний корсар»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Бердник створив великий комплексний художній світ у якому поєднується багато альтернативних світів в єдиний всесвіт. Де головним правилом буття є закон любові. Бердник создал большой комплексный художественный мир, в котором сочетается много альтернативных миров в единую вселенную. Где главным правилом бытия является закон любви. Berdnik has created a large complex art world, which combines many alternative worlds into a single universe. Where the main rule of existence is the law of love.
Опис
Ключові слова
художній світ, українське літературознавство, Бердник О., наукова фантастика, художественный мир, украинское литературоведение, Бердник О., научная фантастика, art world, Ukrainian literary criticism, Berdnik O., science fiction
Цитування
Верман М. О. Художній світ у романі Олеся Бердника «Зоряний корсар / М. О. Верман // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 97–101.