ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Громадянське виховання виявляється в культурологічному вияві, соціальній інформації, у спонуканні до суспільної діяльності. Воно впливає на становлення духовних потреб і інтересів особистості, етичну і естетичну вихованість, правову свідомість і поведінкову, художні ідеали і смаки людей. Civic education is expressed in culture, social information and motivation for social activity. Civic education influences the formation of spiritual person’s needs and interests, ethical and aesthetic manners, legal consciousness and behaviour, artistic ideals and tastes of people.
Опис
Ключові слова
духовність, громадянськість, громадянське виховання, виховання засобами хореографії, народний танець, spirituality, citizenship, civic education, civic education by means of choreography, folk dance
Цитування
Тіщенко О. М. Формування громадянської свідомості учнівської молоді засобами хореографічного мистецтва / О. М. Тіщенко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 208–211.