Діагностика і профілактика поведінкових девіацій: поняття, рисунки, таблиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник «Діагностика і профілактика поведінкових девіацій: поняття, рисунки, таблиці» розроблено для систематизації знань, інтеграції і формування понятійного апарату та комплексного вивчення студентами дисциплін, що стосуються діагностики і профілактики поведінкових девіацій. Посібник призначений для студентів і працівників соціальної сфери з питань соціальних і поведінкових відхилень та розвитку індивідів, груп населення. The training manual "Diagnosis and prevention of of Behavioral Deviations: Concepts, Figures, Tables" is designed to systematization of knowledge, integration and formation of conceptual apparatus and comprehensive study of disciplines related to the diagnosis and prevention of behavioral deviations. The manual is intended for students and social workers on issues of social and behavioral deviations and development of individuals, groups population.
Опис
Ключові слова
девіантна поведінка, віктимна поведінка, діагностика девіантної поведінки, профілактика девіантної поведінки, соціальна сфера, соціальні працівники, розвиток особистості, навчально-методичний посібник, deviant behavior, victim behavior, diagnosis of deviant behavior, prevention of deviant behavior, social sphere, social workers, personality development, educational and methodological manual
Цитування
Парфанович І. І. Діагностика і профілактика поведінкових девіацій: поняття, рисунки, таблиці : навч.-метод. посіб. / І. І. Парфанович, І. М. Трубавіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 81 с. : табл. + дод.