ENHANCING CHINESE EDUCATION: A POLICY PERSPECTIVE ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS AND INTERCULTURALISM

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres»
Анотація
The growth of industries in China, such as manufacturing, advertising, media, publishing, and IT technologies, imposes new demands on graphic design professionals. In this context, the emphasis on product images and visual communication becomes increasingly important. This leads to the globalization of the graphic design profession, necessitating educational organization in this field based on intercultural principles. An analysis of the graphic design market indicates a rapid annual growth in China, highlighting the escalating demand for professionals in this sector. This led to a demand for such professionals, which, in turn, spurred the need for the enhancement of design education. Розвиток таких галузей у Китаї, як виробництво, реклама, медіа, видавнича справа та ІТ-технології, висуває нові вимоги до професіоналів графічного дизайну. У цьому контексті акцент на зображеннях продуктів і візуальній комунікації стає все більш важливим. Це призводить до глобалізації професії графічного дизайну, що зумовлює необхідність організації освіти в цій галузі на основі міжкультурних принципів. Аналіз ринку графічного дизайну свідчить про стрімке щорічне зростання в Китаї, що підкреслює зростаючий попит на професіоналів у цьому секторі. Це спричинило попит на таких фахівців, що, своєю чергою, зумовило потребу в удосконаленні дизайн-освіти.
Опис
Ключові слова
China, international education, international relations, interculturalism, education program, Китай, міжнародна освіта, міжнародні відносини, інтеркультуралізм, освітня програма
Цитування
Vitchynkina K. O. Enhancing Chinese Education: A Policy Perspective on International Educational Programs and Interculturalism / K. O. Vitchynkina // Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали ХVІІ міжнар. наук. конф., Київ, 14 груд. 2023 р. – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 157–160.