Використання соціальних мереж для навчання студентів у закладах вищої освіти

dc.contributor.authorЧерненко, А. В.
dc.date.accessioned2022-09-19T10:35:58Z
dc.date.available2022-09-19T10:35:58Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractСьогодні, зі стрімким розвитком мережі Інтернет, вже не можливо уявити сучасну людину, яка б не користувалась он-лайн комунікаціями. Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти України є впровадження сучасних технологій, які забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, що визначає актуальність дослідження. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті допомагають викладачам реалізувати ефективне викладання матеріалу, використовуючи новітні засоби, які сприяють досягненню позитивних результатів. Технології змінюються, що в свою чергу потребує від студентів та викладачів вдосконалення своїх вмінь і постійного розвитку. З розвитком соціальних мереж також виникає нагальна потреба використовувати їх у процесі навчання. Стаття присвячена проблемі застосування соціальних мереж у навчальному процесі закладів вищої освіти. Метою статті є дослідження та виявлення можливостей використання навчальних додатків соціальних мереж та пошук зручних засобів для навчання студентів у закладах вищої освіти. Для досягнення мети використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз, синтез і систематизація праць авторів із проблеми дослідження соціальних мереж; логіко-системний, проблемно-цільовий, порівняльний аналіз з метою теоретичного обґрунтування особливостей навчальних додатків соціальних мереж. Результати дослідження полягають у низці напрацювань. У роботі зроблений аналіз історії виникнення соціальних мереж та розглянуті етапи їх розвитку. Представлена світова статистика використання соціальних мереж. Описані основні характеристики та потенційні можливості найбільшої соціальної мережі Facebook. Завдяки зазначеній мережі та навчальним додаткам шлях до навчального матеріалу стає більш доступним, а сама надана інформація стає більш цікавою та різноманітною. Особлива увага у роботі приділена організації навчання студентів у соціальних мережах, що осучаснює комунікацію між викладачем і студентом. Розглянуті та описані найбільш затребувані соціальні мережі та додатки для навчання. Визначені переваги та недоліки використання соціальних мереж в освітньому процесі. Виділені основні характеристики функціонування віртуальних соціальних мереж для навчання студентів. Nowadays, as for Internet development, it is not possible to imagine a modern person who does not use online communications. One of the priority directions of the education development in Ukraine is the use of up-to-date technologies, which provide education improvement, accessibility and efficiency, training young generation for life in the digital society. It reflects the research topicality. Information and communication technologies in education help teachers to teach the content effectively using the latest means that contribute to the achievement of positive results. Technologies are changed, in turn it requires from students and teachers to improve their skills and to focus on the development. With the development of social networks, there is an urgent need to use them in learning. The article is devoted to the problem of using social networks in universities in learning students. The purpose of the article is to explore and identify opportunities for using social networks and to find convenient tools for students’ learning in universities. To achieve the purpose the general theoretical scientific methods are used such as analysis, synthesis and systematization of researchers’ works as for social networks; logical-systemic, problem-targeted, comparative analyses as for theoretical basics of social networks. There are some research results. The analysis of coming out history of social networks is made, and the stages of their development are considered. The world statistics of social networks usage are considered. The main characteristics and potential features of the largest social network Facebook are described. Due to Facebook and apps, the access to learning content is getting better, and the information becomes much more interesting. The particular attention is paid to organizing students’ learning in social networks that provides better communication between a teacher and a student. The most popular social networks and apps for learning are described. The advantages and disadvantages of using social networks in education are determined. The basic characteristics of virtual social networks functioning are highlighted.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЧерненко А. В. Використання соціальних мереж для навчання студентів у закладах вищої освіти / А. В. Черненко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 46. – С. 166–178.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7941
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальні мережіuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчальні додаткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectІнтернет комунікаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectFacebookuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentuk_UA.UTF-8
dc.subjectlearninguk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial networksuk_UA.UTF-8
dc.subjectappsuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectInternet communicationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectFacebookuk_UA.UTF-8
dc.titleВикористання соціальних мереж для навчання студентів у закладах вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe use of social networks in higher education institutionsuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ttmniv_2019_46_15.pdf
Розмір:
687.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: