Відбір та підготовка аеронавтичних багатоборців

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Анотація
В роботі розглядаються підходи підготовки спортсменів з аеронавтичного багатоборства з урахуванням особливостей умов навчальної діяльності, організації спортивно-масової роботи курсантів льотного профілю, правил проведення змагань. В статье рассматриваются подходы по отбору и подготовке спортсменов с аэронавтического многоборья с учетом особенностей условий учебной деятельности, организации спортивно-массовой работы курсантов летного профиля, правил проведения соревнований. The article considers approaches to the selection and training of athletes from aeronautical all-around taking into account the peculiarities of the conditions of educational activity, the organization of sports-mass work of cadets of the flight profile, the rules of conducting competitions.
Опис
Ключові слова
аеронавтичне багатоборство, відбір, етапи підготовки, аэронавтическое многоборье, отбор, этапы подготовки, aeronautical all-round, selection, stages of preparation
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Відбір та підготовка аеронавтичних багатоборців / Ж. О. Цимбалюк, С. О. Юр’єв, Р. В. Куцевол // Збірник наукових праць навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Мін-во оборони України, Нац. ун-т оборони України імені І. Черняховського. – Київ : НУОУ, 2017. – С. 193–196.