Вплив словникової роботи на сприйняття старшими дошкільниками змісту художніх творів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами досліджено вплив словникової роботи на сприйняття старшими дошкільниками змісту художніх творів. The authors investigated the influence of vocabulary work on the perception of the content of artistic works by older preschoolers.
Опис
Ключові слова
дошкільне виховання, словникова робота, мовленнєва компетентність дитини, preschool education, vocabulary work, speech competence of the child
Цитування
Максимова О. Р. Вплив словникової роботи на сприйняття старшими дошкільниками змісту художніх творів / О. Р. Максимова, О. М. Коваленко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 147–148.