Профілактика тривожних станів у людей з порушеннями комунікативної функції засобами АДК (альтернативної і додаткової комунікації)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ
Анотація
В статті розглянуто засоби АДК (альтернативної і додаткової комунікації), як невід’ємну частина комунікативного процесу осіб, які мають порушення комунікативного або мовленнєвого розвитку, що можуть виступати засобом пояснення, регуляції поведінки, алгоритмом дій у небезпечних ситуаціях та як засіб власної психологічної самодопомоги у скрутних ситуаціях. Цей інструмент може бути ефективним у профілактиці тривожних станів за умов слідування методичним рекомендаціям щодо використання засобів АДК з користувачами, які мають порушення мовленнєвого та комунікативного розвитку. The article considers the means of AAC (alternative and augmentative communication) as an integral part of the communication process of persons who have impaired communicative or speech development, which can act as a a means of explanation, regulation of behavior, algorithm of actions in dangerous situations and as a means of psychological self-help in difficult situations. This tool can be effective in the prevention of anxiety under the conditions of following the guidelines for the use of ADC tools with users who have speech and communication disorders.
Опис
Ключові слова
тривожність, комунікативий розвиток, мовленнєвий розвиток, АДК (альтернативна і додаткова комунікація), anxiety, communication development, speech development, AAC (alternative and augmentative communication)
Цитування
Чайка М. С. Профілактика тривожних станів у людей з порушеннями комунікативної функції засобами АДК (альтернативної і додаткової комунікації) / М. С. Чайка, Л. С. Якуба // Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України : зб. тез Всеукр. міжвід. психол. форуму, Київ, 30 черв. 2022 р. – Київ, 2022. – С. 282–285.