ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА У ШКОЛАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1917–1918 РР.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються програми з українознавчих дисциплін 1917–1918 рр. та особливості їх запровадження в Харківській губернії. В статье анализируются программы с украиноведческих дисциплин 1917–1918 гг. и особенности их введения в Харьковской губернии. Curriculums of Ukrainian subjects of 1917–1918 and features of its introduction in Kharkiv province are analyzed in the article.
Опис
Ключові слова
навчальні програми, дисципліни українознавства, школи, Харківська губернія, учебные программы, дисциплины украиноведения, школы, Харьковская губерния, curriculums, Ukrainian subjects, schools, Kharkiv province
Цитування
Маньківська Т. О. Викладання предметів українознавства у школах Харківської губернії в 1917-1918 рр. / Т. О. Маньківська // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Харків. акад. неперервної освіти, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 82–90.