Підготовка соціального педагога на засадах партнерства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вид-во «Мітра»
Анотація
У збірнику відображені проблеми підготовки соціального педагога на засадах партнерства. Він містить результати наукових соціально-педагогічних досліджень учених, викладачів, учителів, докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти. Збірник розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, учителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. В сборнике отражены проблемы подготовки социального педагога на основе партнерства. Он содержит результаты научных социально-педагогических исследований ученых, преподавателей, учителей, докторантов, аспирантов, студентов по вопросам развития педагогической науки и образования. Сборник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей, учителей и учеников общеобразовательных учебных заведений. The collection reflects the problems of preparing a social educator on the basis of partnership. It contains the results of scientific social-pedagogical research of scientists, teachers, teachers, doctoral students, graduate students, students on the development of pedagogical science and education. The collection is designed for students, graduate students, teachers, teachers and students of general educational institutions.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, засади партнерства, соціально-педагогічна діяльність, інноваційна діяльність навчальних закладів, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, основы партнерства, социально-педагогическая деятельность, инновационная деятельность учебных заведений, social pedagogy, training social educators, partnership framework, social and educational activities, innovative activities of educational institutions
Цитування
Підготовка соціального педагога на засадах партнерства : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 24 листоп. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології, каф. соц. педагогіки ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – 144 с.