КОМУНІКАТИВНИЙ КОДЕКС УКРАЇНЦІВ У ПАРЕМІЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка; Видавництво "Коло"
Анотація
Уперше в Україні укладено тлумачний словник нового типу, що містить частину паремійного фонду українців, передусім прислів’я та приказки, які омовлюють комунікативні закони, правила, тенденції, принципи, стратегії, тактики та ін., що є підґрунтям моделювання, реалізації, регулювання, розуміння процесу спілкування з урахуванням етнічної своєрідності українців. Словник розрахований на широке коло користувачів інформації – філологів, філософів, психологів, етнологів, культурологів, викладачів середньої та вищої школи, а також усіх тих, хто цікавиться українською культурою, традиціями і прагне оволодіти усталеними нормами комунікативної етики українців. For the first time in Ukraine the thesaurus of a new type comprising a part of Paremia fund of the Ukrainians has been compiled. Paremii in the thesaurus are represented with proverbs and sayings putting into language communicative laws, rules, tendencies, principles, strategies, tactics etc. which are the basis of modeling, realization, regulation of the communication process considering ethnic originality of the Ukrainians. The thesaurus is intended for a wide circle of information users – philologists, philosophers, psychologists, ethnologists, teachers and lecturers, in addition, for all those who are interested in the Ukrainian culture, traditions and eager to become proficient in fixed regulations of the Ukrainians’ communicative ethics.
Опис
Ключові слова
комунікативна етика українців, паремії, прислів’я, приказки, лінгвокультурологія, communicative ethics of Ukrainians, paremia, proverbs, sayings, linguocultural studies
Цитування
Космеда Т. А. Комунікативний кодекс українців у пареміях : тлумач. словник нового типу / Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова. – Дрогобич : Коло, 2010. – 270 с. : іл.