Актуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема актуальних підходів до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. В статье освещается тема актуальных подходов к профессионально-педагогической подготовке будущих учителей иностранного языка. The article highlights the topic of current approaches to the professional and pedagogical training of future foreign language teachers.
Опис
Ключові слова
педагогіка, професійно-педагогічна підготовка, майбутні учителі, іноземні мови, педагогика, профессионально-педагогическая подготовка, будущие учителя, иностранные языки, pedagogy, vocational and pedagogical training, future teachers, foreign languages
Цитування
Тарарак О. В. Актуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови / О. В. Тарарак // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 215-річчю заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди , Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 194 –197.