Изменения жирнокислотного состава липидов в тканях самцов турухтана (Philomachus pugnaх L.) на промежуточных миграционных остановках Азов-Черноморского региона

dc.contributor.authorХарченко, Л. П.
dc.contributor.authorЛыкова, И. А.
dc.date.accessioned2021-02-16T13:34:38Z
dc.date.available2021-02-16T13:34:38Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractНа примере самцов турухтана (Philomachus pugnax L.) показаны изменения жирнокислотного спектра общих липидов в тканях внутренних органов куликов за период промежуточных миграционных остановок. Установлено, что с увеличением степени жирности птиц повышается содержание общих липидов в тканях, а также изменяется их жирнокислотный спектр. За период временных миграционных остановок увеличивается количество полиеновых жирных кислот (ЖК), коэффициент ненасыщенности ЖК в мышечной ткани увеличивается в 3 раза, в печени и абдоминальном жире – в 1,6 -1,7 раза. Установлено, что увеличение содержания ω3 полиеновых ЖК во всех исследуемых тканях происходит в основном за счет увеличения количества докозагексаеновой (22:6ω3) ЖК, а увеличение содержания ω6 полиеновых ЖК во всех исследуемых тканях происходит в основном за счет увеличения количества арахидоновой (20:4ω6) ЖК. На прикладі самців брижача (Philomachus pugnax L.) показані зміни жирнокислотного спектру загальних ліпідів в тканинах внутрішніх органів куликів за період проміжних міграційних зупинок. Установлено, що зі збільшенням ступеня жирності птахів підвищується зміст загальних ліпідів в тканинах, а також змінюється їх жирнокислотний спектр. За період тимчасових міграційних зупинок збільшується кількість полієнових жирних кислот (ЖК), коефіцієнт ненасиченості ЖК в м'язовій тканині збільшується в 3 рази, в печінці і абдомінальному жирі – в 1,6-1,7 рази. Установлено, що збільшення вмісту ω3 полієнових ЖК в усіх досліджених тканинах відбувається здебільшого за рахунок підвищення вмісту докозагексаєнової (22:6ω3) ЖК, а збільшення вмісту ω6 полієнових ЖК в усіх досліджених тканинах відбувається здебільшого за рахунок підвищення вмісту арахідонової (20:4ω6) ЖК. The changes in the fatty acid spectrum of lipids in the tissues of the internal organs of sandpipers were shown on the example of the ruff male (Philomachus pugnax L.) over a period of the transitional migratory stops. It was discovered that the content of lipids in the tissues grows with the increase of the birds fat degree and as their fatty acid spectrum is being changed. During the period of the transitional migratory stops, the number of polyene fatty acids (FA) grows, the ratio of unsaturated FA in the muscle tissue triples, in the liver and in the abdominal fat – by 1.6 -1.7 times. It was found that the increase of content of ω3 PUFA in all tissue is mainly due to the increase of docosahexaenoic acid (22:6 ω3) FA, and the increase of the content of ω6 PUFA in all tissues is mainlydue to the increase of arachidonic (20:4 ω6) FA.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationХарченко Л. П. Изменения жирнокислотного состава липидов в тканях самцов турухтана (Philomachus pugnax L.) на промежуточных миграционных остановках Азово-Черноморского региона / Л. П. Харченко, И. А. Лыкова // Вісник Черкаського університету. Сер.: Біологічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ. – 2012. – №. 39 (252). – С. 131–138.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2076-5835
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4124
dc.language.isoruuk_UA.UTF-8
dc.publisherЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницькогоuk_UA.UTF-8
dc.relation.ispartofseriesБіологічні науки;
dc.subjectтурухтан (Philomachus pugnax L.)uk_UA.UTF-8
dc.subjectпромежуточные миграционные остановкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтканиuk_UA.UTF-8
dc.subjectжирнокислотный состав липидовuk_UA.UTF-8
dc.subjectбрижач (Philomachus pugnax L.)uk_UA.UTF-8
dc.subjectпроміжні міграційні зупинкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectжирнокислотний склад ліпідівuk_UA.UTF-8
dc.subjectruff (Philomachus pugnax L.)uk_UA.UTF-8
dc.subjecttransitional migratory stopsuk_UA.UTF-8
dc.subjectfatty acid spectrum of lipidsuk_UA.UTF-8
dc.titleИзменения жирнокислотного состава липидов в тканях самцов турухтана (Philomachus pugnaх L.) на промежуточных миграционных остановках Азов-Черноморского регионаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЗміни жирнокислотного складу ліпідів в тканинах самців брижача (Philomachus pugnax L.) на проміжних міграційних зупинках Азово-Чорноморського регіону.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeChanges in the fatty acid composition of lipids in the tissues of the ruff male (Philomachus pugnax L.) at the transitional migratory stops of the Azov- Black Sea region.uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Харченко Л. П., Лыкова И. А. Изменения жирнокислотного состава.pdf
Розмір:
315.81 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: