ПРАВОВА ТА ТЕХНІЧНА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджена правова та технічна природа електронних доказів у господарському судочинстві. Особливість природи електронних доказів у господарському судочинстві обумовлена цифровим характером цього виду доказів та виражена у трьох аспектах: формі, змісті та порядку їх процесуального посвідчення. Авторами встановлено, що під електронними доказами у господарському судочинстві варто розуміти дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), представлені на електронних носіях інформації у вигляді цифрової інформації, яку можна привести в аналогову форму, сприйняти та оцінити, отримані у належній процесуальній формі та індивідуалізовані цифровим кодуванням. The article examines the legal and technical nature of electronic evidence in economic proceedings. The peculiarity of the nature of electronic evidence in economic proceedings is due to the digital nature of this type of evidence and is expressed in three aspects: form, content and order of its procedural certificate. The authors found electronic evidence in economic proceedings is data on the basis of which the economic court determines the presence or absence of circumstances (facts) presented on electronic media in the form of digital information that can be brought into analog form, perceive and evaluate in due process and personalized by digital coding.
Опис
Ключові слова
електронні докази, електронні носії інформації, цифрова інформація, електронний документ, електронний цифровий підпис, electronic evidence, electronic media, digital information, electronic document, electronic digital signature
Цитування
Шабанов Р. І. Правова та технічна природа електронних доказів у господарському судочинстві / Р. І. Шабанов, О. В. Циркуненко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2019. – Вип. 30. – С. 26–34.