Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів, що займаються спортивною гімнастикою та воркаутом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – здійснити порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів, що займаються спортивною гімнастикою та воркаутом. У досліджені виявлено, що студенти, які займаються спортивною гімнастикою мають кращі швидкісно-силові показники та показники розвитку рівня гнучкості й координованості рухів. Студенти, що займалися воркаутом значну перевагу мають в прояві силових здібностей. Цель исследования - осуществить сравнительный анализ физической подготовленности студентов, занимающихся спортивной гимнастикой и воркаутом. В исследовании выявлено, что студенты, которые занимаются спортивной гимнастикой имеют лучшие скоростно-силовые показатели и показатели уровня развития гибкости и координированности движений. Студенты, которые занимались воркаутом значительное преимущество имеют в проявлении силовых способностей. The aim of the study is to carry out a comparative analysis of the physical fitness of students engaged in gymnastics and workout. The study revealed that students who are engaged in gymnastics have the best speed and strength indicators and indicators of the level of development of flexibility and coordination of movements. Students who were engaged in a workout have a significant advantage in the manifestation of power abilities.
Опис
Ключові слова
гімнастика, воркаут, порівняльний аналіз, студенти, фізична підготовленість, гимнастика, воркаут, сравнительный анализ, студенты, физическая подготовленность, gymnastics, workout, comparative analysis, students, physical fitness
Цитування
Кравчук Т. М. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів, що займаються спортивною гімнастикою та воркаутом / Т. М. Кравчук, М. А. Греков, В. С. Шидловський // Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія : зб. ст. XII Міжнар. наук. конф., Харків–Торунь, 7–8 листоп. 2019 р. – Харків, 2019. – С. 127-131.