Актуальні проблеми початкової школи і підготовки вчителів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник наукових праць магістрантів (випуск 9) присвячено 300-річчю від дня народження Г. С. Сковороди, видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, педагога, поета та музиканта. У збірнику представлені наукові праці магістрантів, які висвітлюють проблеми початкової школи та професійної підготовки сучасного вчителя початкових класів. Сборник научных трудов магистрантов (выпуск 9) посвящен 300-летию со дня рождения Г. С. Сковороды, выдающегося украинского просветителя-гуманиста, философа, педагога, поэта и музыканта. В сборнике представлены научные труды магистрантов, освещающих проблемы начальной школы и профессиональной подготовки современного учителя начальных классов. Collection of scientific works of undergraduates (Issue 9) is dedicated to the 300th anniversary of birth of Skovoroda, the outstanding Ukrainian enlightener and humanist, philosopher, teacher, poet and musician. The collection presents scientific works of undergraduates covering the problems of primary school and professional training of a modern primary school teacher.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителів, виховання молодших школярів, навчання молодших школярів, професійна підготовка, наукові праці магістрантів, подготовка учителей, воспитание младших школьников, обучение младших школьников, профессиональная подготовка, научные труды магистрантов, teacher trainingl, Educating young schoolchildren, Training of primary school pupils, professional training, graduate student papers
Цитування
Актуальні проблеми початкової школи і підготовки вчителів початкових класів : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. магістрантів / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – Вип. 9. – 138 с.