Підходи до психологічної діагностики особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті порушено тему підходів до психологічної діагностики особистості. Перспектива розвитку психодіагностики пов’язана, насамперед, із розробкою основних підходів психологічної діагностики особистості: клінічним, психометричним та каузальним. Достоїнство каузального підходу полягає в тому, що він дозволяє максимально підвищити ефективність діагностичної діяльності при психологічному консультуванні, проводити підготовку психологів як психодіагностів, здійснювати моделювання діагностичних задач. В статье затронута тема подходов к психологической диагностике личности. Перспектива развития психодиагностики связана прежде всего с разработкой основных подходов психологической диагностики личности: клиническим, психометрическим и каузальным. Достоинство каузального подхода состоит в том, что он позволяет максимально повысить эффективность диагностической деятельности при психологическом консультировании, проводить подготовку психологов как психодиагностов, моделировать диагностические задачи. The article touches upon the topic of approaches to psychological diagnostics of personality. The prospect for the development of psychodiagnosis is related primarily to the development of the main approaches of psychological diagnosis of personality: clinical, psychometric and causal. The advantage of the causal approach is that it maximizes the effectiveness of diagnostic activity in psychological counseling, training psychologists as psychodiagnosticians, and modeling diagnostic tasks.
Опис
Ключові слова
психологічна діагностика, особистість, психометричний підхід, клінічний підхід, каузальний підхід, психологическая диагностика, личность, психометрический подход, клинический подход, каузальный подход, psychological diagnostics, personality, psychometric approach, clinical approach, causal approach
Цитування
Нестеренко М. О. Підходи до психологічної діагностики особистості / М. О. Нестеренко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 221–224.