ФОРМИ, МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КОРЕНЯ N-ГО СТЕПЕНЯ З ДІЙСНОГО ЧИСЛА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором запропоновано форми, методи і технології організації навчальної діяльності учнів у процесі вивчення кореня n-го степеня з дійсного числа. Зазначено, що в процесі вивчення кореня n-го степеня з дійсного числа, доцільно використовувати фронтальну та індивідуальну форми навчання, а також технологію диференційованого навчання. In the article the author proposes forms, methods and technologies of organization of educational activity of students in the process of studying the root of the nth degree from the real number. It is noted that in the process of studying the root of the nth degree from a real number, it is advisable to use frontal and individual forms of learning, as well as the technology of differentiated learning.
Опис
Ключові слова
освітній процес, математика, організація навчальної діяльності, учні, корінь n-го степеня з дійсного числа, educational process, mathematics, organization of educational activities, students, nth degree root of real number
Цитування
Форми, методи і технології організації навчальної діяльності учнів у процесі вивчення кореня N-го степеня з дійсного числа / О. А. Жерновникова , М. Г. Токар, П. В. Цигульов, И. Дурдиєв // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 37–40.