Розвиток діалогічного мовлення при розладах аутистичного спектру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто розвиток мовлення дитини з розладами аутистичного спектру, яке є засобом комунікації та формування мовленнєвої компетентності, що надважливо саме з використанням комунікативного підходу між різними співбесідниками. Комунікативний підхід передбачає наближення навчального процесу до процесів оволодіння спонтанною практикою мовленнєвого спілкування, пристосування дитиною свого мовлення до мовлення дорослого, яке вона сприймає, та навчання дітей конкретних мовленнєвих способів досягнення комунікативних цілей у життєвих ситуаціях спілкування з дорослими й однолітками. The article deals with the development of speech of a child with autism spectrum disorders, which is a means of communication and the formation of speech competence, which is extremely important with the use of a communicative approach between different interlocutors. The communicative approach involves bringing the learning process closer to processes of mastering the spontaneous practice of speech communication, the child's adaptation of his speech to the speech of an adult, which he perceives, and teaching children specific speech ways to achieve communicative goals in life situations communication with adults and peers.
Опис
Ключові слова
діалогічне мовлення, розлади аутистичного спектру, корекційно-розвивальна робота, dialogic speech, autism spectrum disorders, correctional and developmental work
Цитування
Якуба Л. С. Розвиток діалогічного мовлення при розладах аутистичного спектру / Л. С. Якуба // Актуальні питання спеціальної педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 119–125.