Робочий зошит з навчальної дисципліни "Теорія та методика фізичного виховання"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робочий зошит розроблений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта та містить повну інформацію для здобувачів щодо опанування курсу «Теорія та методика фізичного виховання». The workbook is designed for first (bachelor) level higher education applicants in 012 Early Childhood Education and contains comprehensive information for applicants to master the Theory and Methodology of Physical Education course.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, фізичне виховання, діти, дошкільнята, теорія та методика, спорт, pre-school education, physical education, children, Preschoolers, theory and methodology, sports
Цитування
Зозуля К. В. Робочий зошит з навчальної дисципліни "Теорія та методика фізичного виховання" : метод. рек. до практ. занять для викладачів та здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти зі спец. 012 Дошкільна освіта / К. В. Зозуля ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 63 с.