ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩ ПРОСТИХ МНОГОКУТНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто основні властивості площ, види простих многокутників. Сформульовано види обчислення простих многокутників. The theses considers basic properties of the area, types of simple polyangles. The forms of calculation of simple polyangles are formed.
Опис
Ключові слова
аксіома, площа, многокутник, площі многокутників, фігура, властивість, основа, axiom, area, poligon, areas of polyangles, figure, triangle, base
Цитування
Сіра І. Т. Вимірювання площ простих многокутників / І. Т. Сіра,О. І. Басенко, К. С. Черняк // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 91–93.