ФАУНІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН Р. УДИ СМТ ЗОЛОЧІВА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено фауністичний комплекс безхребетних тварин р. Удм смт Золочіва Богодухівського району Харківської області. Визначено видовий склад безхребетних, домінантні види у різних ділянках р. Уди та порівняно їх видовий склад, встановлено види, які занесенні до Червоної книги України. Зазначено, що серед виявлених безхребетних тварин різних ділянок р. Уди смт Золочів переважають представники типу Arthropoda, які складають 80% від усіх видів. Серед виявлених видів були ті, які занесені до Червоної книги України – 5 видів: медична п’явка (Hirugo medicinalis), беззубка лебедина (Anodonta cygnea), красуня-діва (Calopteryx virgo), дозорець-імператор (Anax imperator), плавунець широкий (Dytiscus latissimus). The publication examines the faunal complex of invertebrate animals of the Udm River, Zolochiva township, Bogodukhiv district, Kharkiv region. Species composition of invertebrates, dominant species in different sections of the Uda River were determined and their species composition was compared, species included in the Red Book of Ukraine were determined. It is noted that representatives of the type Arthropoda, which make up 80% of all species, predominate among the invertebrates found in various areas of the Udy River, Zolochiv township. Among the discovered species were those listed in the Red Book of Ukraine - 5 species: medicinal leech (Hirugó medicinalis), toothless swan (Anodonta cygnea), virgin beauty (Calopteryx virgo), emperor watcher (Anax imperator), broad fin (Dytiscus latissimus).
Опис
Ключові слова
фауна, безхребетні тварини, Харківщина, fauna, invertebrates, Kharkiv region
Цитування
Бехтер А. А. Фауністичний комплекс безхребетних тварин р. Удм смт Золочіва Богодухівського району Харківської області / А. А. Бехтер, О. Ю. Мухіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 337–341.