На вічнім шляху до Шевченка...

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У презентації «На вічнім шляху до Шевченка...» представлена віртуальна виставка підібраної літератури про Тараса Григоровича Шевченка та його творів, яка знаходяться в фонді Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. В презентации «На вечном пути к Шевченко ...» представлена виртуальная выставка подобранной литературы о Тарасе Григорьевиче Шевченко и его произведений, которые находятся в фонде научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды. In the presentation "On the eternal way to Shevchenko ..." a virtual exhibition of selected literature about Taras Shevchenko and his works, which are in the fund of the G. Skovoroda KhNPU Scientific Library, is presented.
Опис
Ключові слова
Шевченко Т. Г., презентація, віртуальна виставка, Шевченко Т. Г., презентация, виртуальная выставка, Shevchenko T. G., presentation, virtual exhibition
Цитування
На вічнім шляху до Шевченка... : презентація / уклад. С. С. Мажара ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека. – Харків : ХНПУ, 2017. – 55 сл.