Виразний потенціал нестандартних форм компаратива: ступенювання числівників (на матеріалі поетичного тексту)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У представленій роботі йдеться про виразний потенціал нестандартних форм компаратива: ступенювання числівників (на матеріалі поетичного тексту). The present paper deals with the expressive potential of non-standard forms of the comparative: numerals’ degrees of comparison (on the material of a poetic text).
Опис
Ключові слова
ступені порівняння, ступенювання, компаратив, числівник, нестандартні форми, оказіоналізми, поетичні смисли, поетичний текст, Degrees of Comparison, grading, Comparative, Numeral, Non-Standard Forms, occasionalism, poetic meanings, poetic text
Цитування
Четверик В. К. Виразний потенціал нестандартних форм компаратива: ступенювання числівників (на матеріалі поетичного тексту) / В. К. Четверик // Структурно-семантичні складові дискурсу : матеріали наук. читань, присвяч. ювілею д-ра філол. наук, проф., засновника Харків. філол. шк. з синтаксису складного речення і тексту Г. Ф. Калашнікової, Харків, 18–19 трав. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 110–114.