СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності серед підлітків у закладах загальної середньої освіти, розкрито її суть та особливості. На основі аналізу наукової літератури схарактеризовано основні поняття: наркотики, наркоманія, наркотична залежність, профілактика наркоманії, соціально-педагогічна профілактика наркотичної залежності, професійна підготовка фахівців соціальної галузі. Визначено ефективні методи та засоби професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики наркотичної залежності серед підлітків в закладах загальної середньої освіти. The article substantiates the relevance of the professional problem training of future social pedagogues for the prevention of drug addiction among teenagers in general secondary education institutions, its essence and features are revealed. Based on the analysis of scientific literature, the main concepts are characterized: drugs, drug addiction, drug addiction, prevention of drug addiction, socio-pedagogical prevention of drug addiction, professional training of specialists in the social sector. Effective methods and means of professional training of future social workers for the prevention of drug addiction among teenagers in institutions of general secondary education have been determined.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, профілактика наркотичної залежності, підлітки, заклад загальної середньої освіти, майбутні фахівці, professional training, drug addiction prevention, teenagers, general secondary education institution, future specialists
Цитування
Бичева В. А. Суть та особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / В. А. Бичева // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 18–22.