НОВИЙ УЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ І СТАРІ УПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ

dc.contributor.authorКултаєва, М. Д.
dc.date.accessioned2018-04-18T11:24:31Z
dc.date.available2018-04-18T11:24:31Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.description.abstractВимога підготовки нового вчителя, здатного діяти у наявних соціокультурних контекстах і водночас виходити за їх межі, конструювати нову педагогічну і соціальну реальність, а найголовніше – виховувати підростаюче покоління так, щоб воно не тільки адаптувалось до нових умов своєї актуальної і потенціальної самореалізації, а й виступало активним суб’єктом модернізаційних перетворень, безумовно, відповідає духу часу і запитам об’єднаної Європи. Але, окрім раціональної складової, в цій вимозі сконцентровані також й утопічні смисли, енергія яких у парадоксальний спосіб надає натхнення і водночас на практиці гальмує темпи освітніх реформ, ключовою фігурою яких є вчитель. Дещо забігаючи наперед, треба зазначити, що така парадоксальність є стратегічно виправданою, бо дозволяє призупинятись з метою критичного осмислення і корекції результатів попередньої педагогічної творчості. Требование подготовки нового учителя, способного действовать в имеющихся социокультурных контекстах и ​​одновременно выходить за их пределы, конструировать новую педагогическую и социальную реальность, а главное - воспитывать подрастающее поколение так, чтобы оно не только адаптировалось к новым условиям своей актуальной и потенциальной самореализации, но и выступало активным субъектом модернизационных преобразований, безусловно, соответствует духу времени и запросам объединенной Европы. Но, кроме рациональной составляющей, в этом требовании сконцентрированы также и утопические смыслы, энергия которых парадоксальным образом придает вдохновения и одновременно на практике тормозит темпы образовательных реформ, ключевой фигурой которых является учитель. Несколько забегая вперед, надо отметить, что такая парадоксальность является стратегически оправданной, так как позволяет приостанавливаться с целью критического осмысления и коррекции результатов предыдущей педагогического творчества.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКултаєва М. Д. Новий учитель для об'єднаної Європи і старі упередження щодо вчительської професії / М. Д. Култаєва // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 9–14.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1362
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвчителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка вчителівuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітня євроінтеграція Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectреформа освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодернізація шкільної освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectучителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовка учителейuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразовательная евроинтеграция Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectреформа образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодернизация школьного образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectteachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectteacher traininguk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational eurointegration of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectreform of educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodernization of school educationuk_UA.UTF-8
dc.titleНОВИЙ УЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ І СТАРІ УПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ПРОФЕСІЇuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНОВЫЙ УЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЕВРОПЫ И СТАРЫЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeNEW TEACHER FOR UNITED EUROPE AND OLD PREVENTIONS REGARDING THE TEACHER'S PROFESSIONuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Култаєва М. Д. Новий учитель для об'єднаної Європи .pdf
Розмір:
734.12 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: