Науково-методичні основи планування й організації роботи кафедр

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-02-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Навчально-науковий інститут педагогіки та психології, вид. СПДФО Прокопенко Г. Є.
Анотація
У матеріалах семінару розкрито теоретичні та практичні питання організації наукової, науково-методичної та виховної роботи кафедр університету. В материалах семинара раскрыты теоретические и практические вопросы организации научной, научно-методической и воспитательной работы кафедр университета. The materials of the seminar revealed theoretical and practical issues of the organization of scientific, scientific, methodological and educational work of the departments of the university.
Опис
Ключові слова
науково-практичний семінар, науково-методична робота, виховна робота, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, научно-практический семинар, научно-методическая работа, воспитательная работа, ХНПУ имени Г. С. Сковороды, scientific workshop, scientific and methodical work, educational work, KhNPU named after G. S. Skovorody
Цитування
Науково-методичні основи планування й організації роботи кафедр : матеріали наук.-практ. семінару деканів і зав. кафедр / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т пед. та психології ; за ред. А. І. Прокопенка. – Xарків : ХНПУ, 2011. – 359 с.