Роль шкільного євроклубу у формуванні культури міжнаціонального спілкування старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтована роль школьного євроклуба в формировании культуры межнационального общения старшеклассников. Обоснована роль школьного евроклуба в формировании культуры межнационального общения старшеклассников.
Опис
Ключові слова
шкільний євроклуб, формування культури, міжнаціональне спілкування, старшокласники, школьный евроклуб, формирование культуры, межнациональное общение, старшеклассники, school еuroclub, cultural formation, interethnic communication, senior pupils
Цитування
Подчерняєва Н. Д. Роль шкільного євроклубу у формуванні культури міжнаціонального спілкування старшокласників / Н. Д. Подчерняєва // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 70–73.