ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ У ВИВЧЕННІ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором визначено засоби організації самостійної роботи учнів у вивченні дійсних чисел у шкільному курсі математики. Доведено, що ефективній організації самостійної роботи учнів під час уроків математики при вивченні теми «Дійсні числа» сприятимуть: зошити з друкованою основою; математичні диктанти; письмові інструкції для заняття. In the article the author identifies the means of organizing students’ independent work in the study of real numbers in the school course of mathematics. It is proved that the effective organization of independent work of students during mathematics lessons in the study of the topic “Real numbers” will contribute to: notebooks with a printed basis; mathematical dictations; written instructions for the lesson.
Опис
Ключові слова
освітній процес, математика, учні, засоби нав- чання, шкільний курс математики, дійсні числа, educational process, mathematics, students, teaching aids, school mathematics course, real numbers
Цитування
Організації самостійної роботи учнів у вивченні дійсних чисел у шкільному курсі математики / О. А. Жерновникова, К. П. Балута, Т. О. Гороховатська, Л. С. Різніченко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 25–27.