Оплата праці професійних спортсменів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено деякі аспекти оплати праці та її значення для спортсменів на основі міжнародного досвіду та національного законодавства. Проаналізовані поняття "оплата праці" і "заробітна плата". Розглянуті різні точки зору науковців, які займалися цим питанням. В статье исследованы некоторые аспекты оплаты труда и ее значение для спортсменов на основе международного опыта и национального законодательства. Проанализированы понятия «оплата труда» и «заработная плата». Исследуются различные точки зрения ученых, которые занимались этим вопросом. This article explores some aspects of remuneration and its importance for athletes based on international experience and national legislation. Proanilizovani concept of «payment» and «wages». This thesis investigates the different points of view of scientists why were engaged in this issue.
Опис
Ключові слова
оплата праці, заробітна плата, правова можливість, правова дійсність, спорт, оплата труда, заработная плата, правовая возможность, правовая действительность, payment, wages (salary), legal possibility, legal reality, sports
Цитування
Полянський А. О. Оплата праці професійних спортсменів / А. О. Полянський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 22. – С. 89–93.