Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Рекомендаційний бібліографічний покажчик містить перелік наукової літератури, яка знаходиться у електронному каталозі та у фонді наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів та керівників закладів освіти різного типу, студентів та всім, хто цікавиться питаннями мотивації навчальної діяльності. Рекомендательный библиографический указатель содержит перечень научной литературы, которая находится в электронном каталоге и в фонде научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Библиографический указатель рассчитан на научных работников, аспирантов, соискателей, преподавателей и руководителей учебных заведений различного типа, студентов и всех, кто интересуется вопросами мотивации учебной деятельности. Recommended bibliographic index contains a list of scientific literature, which is in the electronic catalog and in the collection of the scientific library of the KhNPU named after G. S. Skovoroda. The bibliographic index is designed for researchers, graduate students, applicants, teachers and heads of educational institutions of various types, students and everyone who is interested in motivating educational activities.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, мотивація, фактор успіху, навчальна діяльність, библиографический указатель, мотивация, фактор успеха, учебная деятельность, bibliographic index, motivation, success factor, learning activities
Цитування
Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. С. І. Грущенко ; вступ. ст. та бібліогр. ред. Т. І. Неудачиної ; відп. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 40 с.