ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНЬОГО ПЕДАГОГА ДО СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Представлено аналіз сутності підготовки майбутнього соціального педагога до соціальної адаптації першокласників загальноосвітніх навчальних закладів. Представлен анализ сущности подготовки будущего социального педагога к социальной адаптации первоклассников общеобразовательных учебных заведений.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, соціальна адаптація, першокласники, загальноосвітні навчальні заклади, магістерські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, социальная адаптация, первоклассники, общеобразовательные учебные заведения, магистерские работы, social pedagogy, training of social educators, social adaptation, first-graders, general educational institutions, master's work
Цитування
Маляренко Т. Ю. Підготовка майбутнього соціального педагога до соціальної адаптації першокласників загальноосвітніх навчальних закладів / Т. Ю. Маляренко // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 124–125.