ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ АНІМАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізовано актуальність використання двовимірної анімації. Наведено основні види двовимірної анімації. Описано основні етапи створення та реалізації двовимірної анімації.The relevance of using two-dimensional animation is analyzed. The main types of two-dimensional animation are given. The main stages of creation and implementation of two-dimensional animation are described.
Опис
Ключові слова
2D-анімація, двовимірна анімація, види анімацій, 2D-animation, two-dimensional animation, types of animations
Цитування
Остапенко Л. П. Технологія створення комп’ютерної анімації / Л. П. Остапенко,Д. В. Гритчин // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 195–197.