РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто визначення шляхів реалізації міжпредметних зв’язків у курсі алгебри і початків аналізу. Аналіз досліджень та літератури на дану тему показав, що міжпредметні зв’язки різними авторами визначаються по різному. Наведено основні функції міжпредметних зв’язків. Зазначено, що діяльність вчителя при реалізації міжпредметних зв’язків полягає у відборі матеріалу, методів та прийомів розв’язання конкретних завдань, поясненні нового матеріалу з опорою на раніше вивчений. The publication examines the definition of ways to implement interdisciplinary connections in the course of algebra and the beginnings of analysis. Analysis of research and literature on this topic showed that intersubject connections are defined differently by different authors. The main functions of interdisciplinary connections are given. It is noted that the activity of the teacher in the implementation of interdisciplinary connections consists in the selection of material, methods and methods of solving specific tasks, the explanation of new material based on the previously studied.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, міжпредметні зв’язки, алгебра, початки аналізу, магістерські роботи, studying mathematics, interdisciplinary connections, algebra, beginnings of analysis, master's theses
Цитування
Вербовський А. Ю. Реалізація міжпредметних зв'язків у курсі алгебри і початків аналізу / А. Ю. Вербовський, В. З. Грищенко, М. Г. Токар // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 382–386.