ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄКТИВНИХ І СУБ'ЄКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ НАПРУЖЕНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ У БАСКЕТБОЛІСТОК РІЗНОГО ВІКУ, АМПЛУА ТА РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Встановлено, що при тренуванні баскетболісток різної кваліфікації та різного віку при контролі навантаження варто враховувати їхні суб'єктивні відчуття важкості виконуваної роботи. Даний метод зручний у використанні, простий в освоєнні, досить доступний для тренерів і спортсменів, дозволяє індивідуалізувати і диференціювати дозування навантажень. Установлено, что при тренировке баскетболисток различной квалификации и разного возраста при контроле нагрузки следует учитывать их субъективные ощущения тяжести выполняемой работы. Данный метод удобен в использовании, прост в освоении, достаточно доступен для тренеров и спортсменов, позволяет индивидуализировать и дифференцировать дозирования нагрузок.
Опис
Ключові слова
баскетбол, навантаження, суб’єктивні показники, об’єктивні показники, баскетбол, нагрузки, субъективные показатели, объективные показатели, basketball, loads, subjective indicators, objective indicators
Цитування
Козіна Ж. Л. Особливості об'єктивних і суб'єктивних показників напруженості навантаження у баскетболісток різного віку, амплуа та різної кваліфікації / Ж. Л. Козіна, І. В. Ширяєва // Здоровье, спорт, реабилитация. ‒2015. ‒ № 1. ‒ С. 47‒50.