ДИСКУРС ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ВИБАЧЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
У статті йдеться про мовленнєвий акт вибачення та дискурс, у якому він реалізується. Досліджено мовленнєвий акт вибачення, який розглядається як важлива складова спілкування, пов’язана із системою цінностей суспільства. Виділено важливі фактори формування комунікативної ситуації в дискурсивному контексті. The current article deals with the speech act of apology and the discourse where it is realized. The speech act of apology is studied is viewed as an important constituent of communication connected with the system of values of the society. Important factors of communicative situation forming within a discourse context are distinguished.
Опис
Ключові слова
мовленнєвий акт, вибачення, дискурс, комунікативна ситуація, дискурсивний контекст, speech act, apology, discourse, communicative situation, discourse context
Цитування
Яценко М. Дискурс як середовище існування вибачення / М. Яценко, Г. Гарна // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав, 15 черв. 2023 р. : зб. наук. пр. – Переяслав, 2023. – Вип. 89. – С. 89–92.