Вірмени на території України в науковому доробку Я. Р. Дашкевича

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Отже, праці Я. Р. Дашкевича служать не тільки важливим джерелом з історії Вірменії, а й історії України. Итак, труды Я. Р. Дашкевича служат не только важным источником по истории Армении, но и истории Украины. So, the works of Ya. R. Dashkevich serve not only as an important source on the history of Armenia, but also on the history of Ukraine.
Опис
Ключові слова
східні мови, вірмени, науковий доробок, українсько-вірменські відносини, магістерські роботи, восточные языки, армяне, научный потенциал, украинско-армянские отношения, магистерские работы, eastern languages, Armenians, scientific potential, Ukrainian-Armenian relations, master's work
Цитування
Сопельняк А. С. Вірмени на території України в науковому доробку Я. Р. Дашкевича / А. С. Сопельняк // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 340–343.