ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ТА ЛІНГВІСТИЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У тезах розглядається поняття художнього образу, його класифікація та функції. Автори стверджують, що художній образ є важливою складовою літературного твору, яка виконує пізнавальну, естетичну та виховну функції. The thesis deals with the concept of an literary image, its classification and functions. The authors claim that an literary image is an important component of a literary work, which performs cognitive, aesthetic and educational functions.
Опис
Ключові слова
художній образ, літературознавство, лінгвістика, художнє сприйняття, literary image, literary studies, linguistics, literary perception
Цитування
Князь Г. О. Художній образ у літературознавстві та лінгвістиці / Г. О. Князь, К. О. Коваль // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 23 лют. 2023 р. – Харків : НЮУ ім. Я. Мудрого, 2023. – С. 120–123.