Дослідження характеру зміни показників серця при різних навантаженнях у дітей 7-10 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначені дослідження характеру зміни показників серця при різних навантаженнях у дітей 7-10 років. Определены исследования характера изменения показателей сердца при различных нагрузках у детей 7-10 лет. The studies of the nature of changes in heart indices under various loads in children of 7-10 years old are determined.
Опис
Ключові слова
дослідження, характер, серце, навантаження, діти, мтеріали конференцій, исследования, характер, сердце, нагрузки, дети, материалы конференций, research, character, heart, load, children, materials conferences
Цитування
Матлай А. В. Дослідження характеру зміни показників серця при різних навантаженнях у дітей 7-10 років / А. В. Матлай, В. П. Коц, С. Н. Коц // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук. практ. конф. студ., магістрантів : зб. наук. праць студ. природ. ф-ту, Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 10.