СТАТЕГІЯ США «СХІД ‒ ЗАХІД»: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ В КРАЇНАХ КАСПІЙСЬКОГО РЕГІОНУ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано стратегію США «Схід ‒ Захід» в країнах Каспійського регіону на початку ХХІ століття. Зазначено, незважаючи на деякі невдачі американської зовнішньополітичної стратегії в Каспійському регіоні (зростаюча нестабільність в прикаспійських країнах, часткове їх повернення в орбіту російського впливу), її позитивні сторони змушували США залишатися вірними обраному зовнішньополітичному курсу. Адміністрація зуміла домогтися деяких своїх цілей за допомогою здійснення стратегії «Схід ‒ Захід», а саме обмежити вплив Ірану та підвищити статус Туреччини в Каспійському регіоні. The publication analyzes the US strategy "East - West" in the countries of the Caspian region at the beginning of the 21st century. It was noted that, despite some failures of the American foreign policy strategy in the Caspian region (growing instability in the Caspian countries, their partial return to the orbit of Russian influence), its positive aspects forced the United States to remain faithful to the chosen foreign policy course. The administration has been able to achieve some of its goals by implementing the East-West strategy, namely limiting Iran's influence and enhancing Turkey's status in the Caspian region.
Опис
Ключові слова
американо-турецькі відносини, країни Каспійського регіону, проєкт «Схід – Захід», магістерські роботи, American-Turkish relations, countries of the Caspian region, the "East ‒ West" project, Master's theses
Цитування
Матей Ю. Ф. Стратегія США «Схід ‒ Захід»: проблеми реалізації проєкту в країнах Каспійського регіону на початку ХХІ століття / Ю. Ф. Матей // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 100–103.